הכל זה מלמעלה


הילדים הם העתיד שלנו, הדור הבא, הדבר הכי חשוב בחיינו, נכון? לא אם מסתכלים על סדר העדיפויות של הממשלה. היום פורסם כי תקציב מרכזי טיפות החלב נשחק באופן ריאלי ב-25 אחוז בשמונה השנים האחרונות. אם ב-2011 ההוצאה בטיפות החלב עמדה על 4.6 ש"ח לנפש, ההשקעה ירדה ל-3.5 ש"ח לנפש, נכון לשנה שעברה.

ומה זה אומר בשטח? שחיקה בתקנים, בציוד, בכוח האדם ובמשאבים העומדים לרשות המרכזים המטפלים בתינוקות הרכים – עד כדי כך שבאיגוד רופאי בריאות הציבור התריעו כי בריאות ילדי ישראל בסכנה עקב השחיקה, והוסיפו כי יש צורך דוחק להכין תכנית לאומית עם השקעה מתאימה, כדי להציל את השירות החשוב כל כך להורים ולפעוטות.

ראש הממשלה אומנם דיבר הבוקר בפתח ישיבת הממשלה אבל בחר שלא לעסוק בנושא הזה ולא להגיב לו, אבל לפני שמישהו יקפוץ ויגיד שאין מה לעשות ושהגירעון העצום לא מותיר יותר מדי ברירות, כדאי להזכיר למה כן מצאו שרי ממשלתו וחברי הקואליציה כסף לממן בשנים האחרונות – לדוגמה, תוספות תקציביות עצומות לישיבות, להתנחלויות, תוספות שכר לשרים ולראש הממשלה, הגדלת תקציב הנסיעות לחו"ל ושדרוג מטוס ראש הממשלה וכן הלאה.

תזכורת: תקציב המשרד לשירותי דת הכפיל עצמו בחמש השנים האחרונות, מ-376 מיליון ב-2014 ל-736 מיליון ב-2019, תקציבי הישיבות החרדיות הוכפלו מ-2014 עד לכדי סכום שיא של 1.3 מיליארד שקלים ב-2018. כמו כן תקציב האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך, שרק לפני עשור עמד על 97 מיליון שקלים, הגיע עד לכדי שיא של 218 מיליון שקלים.

כמו כן, רק בשנה האחרונה הלכו מעל ל-200 מיליון שקלים במענקים ובונוסים נוספים על פני התקציבים הרגילים, להתנחלויות ולמתנחלים, ובין 2017 ל-2019 עלה שכרם של שרי וראש הממשלה ב-16 אחוז, ושכר ממוצע של שר עומד על 45,423 שח – פי 8 וחצי משכר המינימום בישראל. ואיך אפשר לשכוח את 580 מיליון השקלים שאישרו השרים בסוף השונה החולפת לשדרוג מטוס רה"מ, בנוסף ל-52 מיליון שקלים נוספים שהלכו לכיסוי נסיעותיו של ראש הממשלה לחו"ל עקב "גידול בעלויות".

וכך, למרות התעקשות של חברי ממשלתנו לא לפרסם מצע לקראת הבחירות אחנו נחשפים שוב ושוב לסדר העדיפויות האמיתי של הפוליטיקאים. סדר עדיפויות ששם את הכספים הקואליציונים בראש וטובת אזרחי וילדי ישראל בתחתית.

----

להרחבה על טיפות החלב והשחיקה במשאבים: http://bit.ly/2RKMGQq

להרחבה על סדר העדיפויות של הממשלה ובמה השקיעו בשנים האחרונות: http://bit.ly/2XcWALK